Checkoutjs100

Slide

กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งรับสินค้า

กรุณาระบุชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการจัดส่งสินค้า สินค้าจะส่งถึงมือท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ และสามารถชำระค่าสินค้า โดยการโอนเงินเข้าที่
บัญชีธนาคาร ทีเอ็มบีธนาชาต
เลขที่บัญชี: 2031000025
ชื่อบัญชี: บริษัท ซีดีจี ซีสเต็มส์ จำกัด


สามารถชำระค่าสินค้า โดยการโอนเงินเข้าที่บัญชีธนาคาร ทีเอ็มบีธนาชาต

เลขที่บัญชี:  2031000025
ชื่อบัญชี:  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

เมื่อทำการโอนชำระค่าสินค้าแล้วสามารถแจ้งการโอนเงินผ่าน แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน
พร้อมแนบหลักฐานการโอน ผ่านเว็บไซต์ได้ เมื่อตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย
C-Drive MyCar จะจัดส่งสินค้าให้ทันที

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน