แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

สามารถชำระค่าสินค้า โดยการโอนเงินเข้าที่บัญชีธนาคาร ทีเอ็มบีธนาชาต

เลขที่บัญชี:  2031000025
ชื่อบัญชี:  บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

เมื่อทำการโอนชำระค่าสินค้าแล้วสามารถแจ้งการโอนเงินผ่าน แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอน ผ่านเว็บไซต์ได้ เมื่อตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย
C-Drive MyCar จะจัดส่งสินค้าให้ทันที

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน