สินค้าบริการ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการเคลมสินค้า

  • รับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากสินค้าเสียหายเปลี่ยนฟรี
  • หากพบปัญหาการใช้งานสินค้า สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ โดยสภาพสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกหัก ไม่มีรอยแงะอุปกรณ์
    ไม่มีรอยไหม้ ไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขจากสภาพปกติ และสติกเกอร์ที่ติดบนอุปกรณ์ต้องไม่เสียหาย และไม่ฉีกขาด
  • เปลี่ยนหรือคืน สินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ในกรณีที่รถยนต์ไม่รองรับกับอุปกรณ์เท่านั้น หากเกินกว่า 15 วัน ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี
ต่ออายุการใช้งานปีต่อไป เริ่มต้น 199 บาท