กล้องติดรถยนต์ ลดเบี้ยประกันรถยนต์ได้ จริงหรือ?

ประโยชน์หลัก ๆ ของกล้องติดรถยนต์ คือการบันทึกหลักฐานการเดินทาง เส้นทาง และเหตุการณ์ต่าง ๆ  บนท้องถนน และการบันทึกนี้ยังเป็นตัวช่วยสำคัญ ในการตัดสินคดีที่เกิดขึ้นในบนท้องถนน หากเกิดเหตุไม่คาดคิดทั้งกับรถของเรา หรือแม้แต่ยังช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับรถคันอื่น ๆ บนท้องถนนได้อีกด้วย

ประโยชน์ของกล้องติดรถยนต์

“คำสั่งนายทะเบียน” ของ คปภ. คปภ. ได้ออกผลบังคับให้ผู้ประกอบการทางด้านประกันภัยรถยนต์ ลดค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับผู้ที่ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ไว้ที่อัตรา ร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สามารถใช้ยื่นขอส่วนลดเบื้ยประกันได้ทุกประเภท ทั้งประกันชั้น 1 – 3

ลดค่าเบี้ยประกัน

วิธีการขอส่วนลดของเบี้ยประกัน ผู้เอาประกันมีกล้องติดตั้งเอาไว้ หรือแสดงหลักฐานการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ก็สามารถทำการขอส่วนลดจากบริษัทประกันภัยได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

ขอส่วนลดของเบี้ยประกัน